Przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV Abramowice 2 – Lublin Odlewnia oraz Abramowice 1 – Lublin Wschód

Zakres prac:

Realizacja robót budowlanych polegających na wprowadzeniu trzech linii napowietrznych 110 kV (3 nowe stanowiska słupowe) i jednej linii kablowej 110 kV (1 nowe stanowisko słupa kablowego, montaż kabla WN wraz z montażem głowic i wykonaniem pomiarów linii) do stacji GPZ Felin.

Oprócz zejścia przewodów roboczych, odgromowych i OPGW na bramki stacji GPZ, w tym zadaniu nasza firma wykonała wymianę w sekcji odciągowej przewodów OPGW (w tym pomiary i montaże nowych muf światłowodowych). Dodatkowo po demontażu TMO, wykonano regulacje zwisów przewodów roboczych, odgromowych i OPGW w sekcjach odciągowych po obu stronach od stacji GPZ.