Linie 110 kV Nagradowice – Kromolice – Gądki

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz Kromolice Grądki w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV relacji Nagradowice – RS Garaszewo. Zakres realizowanych przez nas prac obejmował kompleksowe wykonanie 40 stanowisk słupowych poprzez: