GPO 110/30kV Sławoszewek

W tym projekcie nasze prace obejmowały szeroki zakres działań taki jak: obwody pierwotne (montaż: fundamenty, konstrukcje, aparatura 110kV oraz 30kV, oszynowanie), obwody wtórne (okablowanie, montaż aparatury wtórnej 110kV oraz 30kV), budowa linii kablowych 30kV wraz z pomiarami w relacjach: TR1 oraz TR2 – RSN, TPW-RSN, DŁ-RSN, BKR-RSN, montaż 37-polowej rozdzielnicy 30kV, budowa kanalizacji kablowej, wykonanie siatki uziemiającej wraz z instalacją odgromową stacji i wiele innych.