GPO 110/20kV Strzelino

Kompleksowa budowa stacji elektroenergetycznej na potrzeby FF Strzelino w zakresie: