GPO 110/20kV Augustynka

Wykonanie prac związanych z kompleksową budową stacji GPO na potrzeby farmy fotowoltaicznej Augustynka o mocy do 25 MV w zakresach m.in.: