Skróty jednostek energii elektrycznej – co oznacza kWh, a co MWh?

Często spotykamy się ze skrótami jednostek mocy i energii elektrycznej. Niekiedy w gąszczu wszystkich tych miar może nam się pomieszać w głowie. Najpopularniejsza jednostka to oczywiście kWh, które oznacza kilowatogodzinę. Właśnie w kWh podajemy zużycie prądu na miesiąc lub na rok. Natomiast sprzedawcy prądu podając nam cenę za prąd piszą np. 0,31 zł/kWh. Co oznacza, że płacimy  31 groszy za każdą zużytą kilowatogodzinę. Sprawdźmy zatem jak mają się do siebie poszczególne jednostki energii elektrycznej i jak w tym zestawieniu odnajdują się nasze kilowatogodziny:

Wwat
kWkilowat 1000 watów
kWhkilowatogodzina
MWmegawat 1000 kW
MWhmegawatogodzina 1000 kWh
GWgigawat 1 000 000 kW
GWhgigawatogodzina 1 000 000 kWh
TWterawat 1 000 000 000 kW
TWhterawatogodzina 1 000 000 000 kWh