PROJEKTOWANIE

 

 

Zajmujemy się projektowaniem linii kablowych oraz napowietrznych niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia. Projektujemy  stacje  transformatorowe, słupowe oraz kontenerowe 15/04kv. Wykonujemy projekty oświetlenia zewnętrznego dróg, placów oraz parków.