Oferta

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się projektowaniem linii kablowych oraz napowietrznych niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia. 

BUDOWNICTWO

Zajmujemy się kompleksową budową linii wysokich napięć. Wykonujemy montaż fundamentów linii WN .

POMIARY

Zajmujemy się wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień, rezystywności gruntu oraz pomiarem napięć rażenia uziemień