BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

Zajmujemy się kompleksową budową linii wysokich napięć. Wykonujemy montaż fundamentów linii WN oraz montaż konstrukcji słupów elektroenergetycznych WN. Realizujemy również kompleksowe remonty linii WN polegające na wymianie uziemień, renowacji fundamentów, malowaniu konstrukcji oraz wymianie przewodów.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do wykonywanie w/w prac (uprawnienia kwalifikacyjne SEP bez ograniczeń, uprawnienia do pracy na wysokości) 

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

Zajmujemy się projektowaniem linii kablowych oraz napowietrznych niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia.